First slide

Rejestracja

DANE OSOBOWE
OBOWIĄZKOWE

(RRRR-MM-DD)

(XX-XXX)

DANE OSOBOWE
OPCJONALNE

DANE
DOSTĘPOWE

(3-50 znaków; litery, cyfry, kropka i znak podkreślenia)

(min. 7 znaków; duże i małe litery, cyfry i/lub znaki specjalne)

INFORMACJE
DODATKOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr. 101, poz.926) w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania serwisu Narodowa Baza Talentów.